Our Cases Studies

digi8 agency

Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện chiến lược đó bằng cách xây dựng các chiến dịch hiện tại của bạn

Thật tuyệt khi biết rằng bạn cam kết thực hiện chiến lược bằng cách xây dựng các chiến dịch hiện có của khách hàng. Dựa trên các chiến dịch hiện có có thể là một cách tiếp cận hiệu quả để cải thiện hiệu suất và đạt được kết quả tốt hơn.

Nghiên cứu từ khóa

Nếu các chiến dịch liên quan đến tiếp thị qua công cụ tìm kiếm (SEM) hoặc quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC), hãy tiến hành nghiên cứu từ khóa để xác định các từ khóa có liên quan và có hiệu suất cao. Tinh chỉnh hoặc mở rộng danh sách từ khóa dựa trên những phát hiện của bạn.

Tối ưu hóa quảng cáo

Xem xét và tối ưu hóa quảng cáo. Đảm bảo rằng bản sao quảng cáo hấp dẫn, phù hợp và phù hợp với mục tiêu của chiến dịch. Hãy xem xét thử nghiệm A/B để xác định biến thể quảng cáo nào hoạt động tốt nhất.

Nhắm mục tiêu theo đối tượng

Đánh giá và tinh chỉnh cài đặt nhắm mục tiêu theo đối tượng. Sử dụng dữ liệu và thông tin chi tiết về đối tượng để tạo các phân khúc được nhắm mục tiêu cao có nhiều khả năng chuyển đổi hơn.

Quản lý ngân sách

Phân tích phân bổ ngân sách cho từng chiến dịch và thực hiện các điều chỉnh nếu cần. Đảm bảo rằng việc phân bổ ngân sách phù hợp với các ưu tiên và mục tiêu của chiến dịch.

Tối ưu hóa trang đích

Nếu chiến dịch hướng lưu lượng truy cập đến các trang đích cụ thể, hãy xem xét và tối ưu hóa các trang đó để có trải nghiệm người dùng và tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn.

Theo dõi và phân tích

Triển khai hoặc cải thiện cơ chế theo dõi để giám sát hiệu suất chiến dịch một cách chính xác. Sử dụng các công cụ như Google Analytics hoặc phân tích dành riêng cho nền tảng để đo lường các số liệu chính.